Hvem er vi?

Vi er fire studerende, som har arbejdet sammen om at udvikle Covid Guard App siden den 11. marts 2020, hvor Danmark lukkede ned for at standse smittespredningen af coronavirus. Anders Bredgaard Thuesen, Gabriella Angela og Katrine Bay studerer alle på Danmarks Tekniske Universitet – DTU, mens Anker Bach Ryhl går på Roskilde Gymnasium. Anders og Anker har begge erfaring både med at kode apps og med startup-virksomhed. Anders har udviklet appen SubReader (se subreader.dk) og Anker har udviklet appen Queue (se queue-app.com).

Hvordan kan appen mindske smittespredningen?

Covid Guard App opfanger signalstyrker mellem Bluetooth-enheder (mobiltelefoner), der hver især udsender et anonymt Bluetooth-id. Hvis en bruger registrerer, at han eller hun er testet positiv for coronavirus, vil de Bluetooth-enheder, som har været inden for 2 meters afstand af den smittede person i mere end 15 minutter, modtage en notifikation om, at de skal være opmærksomme på mulig smitte. Kriterierne for afstand og tid kan opdateres løbende i forhold til Sundhedsstyrelsens anvisninger. Appen sætter altså alle dem, der kan være smittet, i stand til at beskytte andre mod smitte, allerede inden der opstår egentlige symptomer på smitte. På den måde vil appen kunne bidrage mærkbart til at mindske smittespredningen i det danske samfund.

Hvad er det særlige ved appen?

Der findes en række lignende apps blandt andet i Singapore og Kina. Men udfordringen med de apps, som vi har kendskab til, er, at de anvender lokationsdata, hvilket gør det muligt at overvåge brugerne. Det særlige ved Covid Guard App er brugen af Bluetooth, som betyder, at brugerne ikke skal dele nogen form for kontaktoplysninger eller personfølsomme oplysninger. Brugerne tildeles et 100 % anonymt Bluetooth-ID og al udveksling af data foregår dermed 100% anonymt. Covid Guard App sætter os altså i stand til at beskytte dem, vi holder af, og alle andre omkring os, uden at man dermed har skabt et overvågningssamfund. Den første version af appen blev færdigudviklet under det danske hackaton ”Hack the Crisis Denmark” den 3.-5.- april 2020. Head of Innovation på Rigshospitalet, Henning Langberg annoncerede Covid Guard App som vinder af kategorien “saving lives” med følgende begrundelse:

"Solutions like this is being developed in each country and I think the CovidGuard is taking into account the Danish way of doing it. A lot of privacy issues are being handled and the whole idea of you investing in you and the society's future development is very good."

Hvordan kan appen bidrage til forskningen?

Covid Guard App kan ikke blot bidrage til at begrænse smittespredningen af coranavirus i Danmark, uden at vi dermed skaber et overvågningssamfund. Covid Guard App vil også kunne yde et værdifuldt bidrag til forskningen i epidemier. Opsamling af data om signalstyrker mellem Bluetooth-enheder og de enheder, der registrerer sig og bekræftes som smittet med coronavirus, vil nemlig på længere sigt – ved hjælp af machine learning - kunne bruges til at finde mønstre i og forudsige, eksempelvis hvilken afstand der er afgørende for, om en person bliver smittet.

Hvad mangler der, før appen kan lanceres?

Teknisk set er vores app klar til at blive lanceret i App Store. App Store kræver imidlertid, at alle Covid-19- apps hidrører fra anerkendte offentlige institutioner. Vi er derfor i færd med at undersøge forskellige muligheder for at samarbejde med myndigheder eller institutioner, som vil blåstemple vores app. Samtidig mener vi, at registreringen som smittet i Covid Guard App i hvert fald på lidt længere sigt bør foregå i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Vi er derfor i færd med at undersøge, om sundhedsmyndighederne vil samarbejde med os om at integrere en funktion, som betyder, at vores app først udsender notifikationer, når sundhedsmyndighederne har bekræftet, at den person, som har registreret sig som smittet, rent faktisk er testet positiv for coronavirus.

Hvordan fik vi ideen?

Ideen opstod under en brainstorming mellem de tre DTU-studerende Anders Bredgaard Thuesen, Gabriella Angela og Katrine Bay den dag, hvor statsminister Mette Frederiksen meddelte, at Danmark skulle lukke ned. Allerede dagen efter kontaktede de tre studerende to af deres professorer på DTU og forklarede dem det unikke ved ideen, og hvordan det rent teknisk måtte kunne lade sig gøre. Professorerne bekræftede dem i, at det var en rigtig god ide, og at der – så vidt de to professorer vidste - ikke var andre, som arbejdede med samme ide. Anders fik Anker Bach Ryhl om bord og så gik de i gang.

Hvordan kan du bidrage til at gøre appen en succes?

Covid Guard App kan kun gøre en forskel for det danske samfund, hvis vi er sammen om det. Hvis Covid Guard App skal være et effektivt middel til at stoppe smittespredningen, kræver det, at så mange som muligt installerer appen på deres mobiltelefon. Jo flere Bluetooth-signaler der opfanges, desto flere personer kan blive informeret om mulig smitte. Derfor opfordrer vi jer til at registrere jer her på siden og dele vores Facebook-opslag. På den måde viser I, at I er klar til at installere appen, når den kommer, så vi kan stå sammen om at standse smitten og redde liv.